Wat is de juiste bandenspanning voor een camper?

De bandenspanning van de camper is cruciaal voor comfort en veiligheid onderweg. Maar wat is dan precies de juiste bandenspanning? Dat leest u in dit artikel.

Band van een camper

De bandenspanningstabel van de camper vindt u aan de binnenkant van de deurstijl aan de bestuurderskant of bijrijderszijde van uw buscamper.

Controleer de luchtdruk in de band

Controleer iedere maand de bandenspanning. Bij kampeerauto’s is de hoogte van de bandenspanning vooral afhankelijk van de asbelasting. Het afzonderlijk wegen van iedere as in belaste toestand, dus vakantieklaar, is de beste manier om de juiste bandenspanning te kunnen bepalen. Daarnaast bepalen de omstandigheden waaronder men rijdt mede de bandenspanning, zoals rijden op normale wegen, met hoge of lage snelheid, op ruw terrein of op losse grond, etc..

De in een tabel vermelde bandenspanningen zijn basisspanningen in relatie tot de draagvermogens en gelden voor koude banden. In het algemeen zijn dit minimum spanningen. De controle op de bandenspanning en de eventuele correcties van de bandenspanning alleen uitvoeren wanneer de banden afgekoeld zijn, d.w.z. nadat enige uren niet met de banden is gereden. Let op! Laat nooit lucht ontsnappen uit warme banden.

Bij het rijden met een te lage bandenspanning vervormt de band extreem, waardoor de temperatuur van de band flink kan oplopen. De koordlagen onderling kunnen daardoor losraken, ook wel separatie genoemd. Er ontstaat een luchtkamer en de band is ter plaatse sterk verzwakt. Zo’n luchtkamer is te herkennen aan een uitstulping op de band. Separatie kan ook ontstaan bij overbelading van de kampeerauto of met de band tegen een stoeprand rijden.

Stikstof of lucht?

Uit een band ontsnapt altijd lucht, dat voor ca 78,1% stikstof, ca 21 % zuurstof en enkele andere gassen (zoals bijvoorbeeld koolstofdioxide, neon en helium) bevat. Men zegt dat de zuurstof moleculen gemakkelijker door de poriën van de band gaan dan de grotere stikstofmoleculen. Bovendien schijnt de bandenspanning constanter te zijn bij het stijgen van de temperatuur.

Wanneer zuurstof de band gemakkelijker verlaat blijft stikstof hoofdzakelijk achter. Gezegd wordt dat stikstofmoleculen grover zijn dan zuurstofmoleculen. Kijkend naar de atoommassa’s kan dat niet kloppen want stikstof heeft een atoommassa van 14 en zuurstof van 16. Het feit dat de banden langer op spanning blijven wanneer deze met stikstof zijn gevuld klopt niet helemaal.

Stikstof heeft wel als voordeel dat het geen water bevat. Buitenlucht bevat wel water en is mede een van de boosdoeners voor verouderingsslijtage aan banden. Met name bij kampeerauto’s is dat een probleem. Na 5 à 6 jaar zijn veel kampeerautobanden bij normaal gebruik nog niet geheel versleten. Het ouderdomsproces heeft ondertussen wel zijn werk gedaan met als gevolg schade waardoor banden veelal aan vervanging toe zijn.

Vocht in de lucht heeft ook roestvorming aan de stalen velgbed tot gevolg. Mogelijk dat de afdichting tussen de hiel van de band en de velgrand na verloop van tijd niet meer optimaal is. Aangezien de velgen een goede roestwerende behandeling hebben gehad heeft roestvorming pas na vele jaren effect op een slechte afdichting.

Controle bandenspanning

Van de veronderstelde voordelen van “zuivere” stikstof in onze banden moeten we niet vergeten dat de lucht al voor ca. 79% bestaat uit stikstof. Het verlies van lucht uit de band wordt geschat op 0,1 bar in drie maanden. Doch dit kan niet de reden zijn om regelmatige controle van de bandenspanning te verwaarlozen. Andere oorzaken van verlies van druk, bijvoorbeeld als gevolg van lekken en beschadigingen, spelen een veel grotere rol.

De banden regelmatig controleren op:

 • Inrijdingen
 • Kleine breuken of scheuren in het rubber
 • Afgerukte profielblokken en andere beschadigingen aan het loopvlak
 • Beschadigingen, breuken en zichtbare koordlagen in de wang

Slijtage van de camperbanden

Ongewoon snelle en/of onregelmatige slijtage wijzen op verkeerd gebruik van de banden of op afwijkingen in de afstelling van de mechanische delen van de kampeerauto, zoals bijvoorbeeld:

 • een afwijking van de sporing van de voorwielen of in bepaalde gevallen ook bij de achterwielen
 • Te grote spelingen in de lagers of stuurinrichting
 • Een te grote positieve of negatieve wielvlucht
 • Slecht werkende schokbreker

Wanneer de camperband vervangen?

Wacht met het vervangen van versleten banden niet tot ze helemaal glad zijn: dat is een kwestie van veiligheid. De profilering van de hoofdgroeven moet over de gehele omtrek van het loopvlak ten minste 1,6 mm bedragen, met uitzondering van de slijtage indicatoren. De plaats van de slijtage indicatoren in het loopvlak zijn te herkennen door de letters TWI (Tread Wear Indicator) op verschillende plaatsen op de wang van de band.

Na een lekke band is het noodzakelijk snel te stoppen en de band te wisselen, want onderspanning kan inwendige schade veroorzaken. Een lek gereden band altijd van de velg laten verwijderen om op verdere beschadigingen te laten onderzoeken. Als reparatie aan een band nodig en mogelijk is, moet dit zo snel mogelijk gebeuren om verdere inwendige schade te voorkomen. Reparaties aan banden moeten door de bandenspecialist worden gedaan die voor de uitvoering van de reparatie verantwoordelijk is.

Rendement

Bij een nieuwe band slijten de eerste millimeters van het loopvlak het snelst. Dat komt omdat het blokmotief van het loopvlak makkelijk beweegt. Dat veroorzaakt slijtage. Naarmate het loopvlak meer slijt kan het blokmotief van het loopvlak als het ware steeds minder bewegen. Het hoogste gebruiksrendement van een band wordt dan ook gehaald uit de laatste millimeters van het profiel.

Onafhankelijk van de reeds vermelde factoren, is er nog een aantal factoren die het rendement van banden negatief beïnvloeden:

 • Snelheid: een band slijt bij 120 km/u ongeveer 2 maal zo snel als bij 80 km/u;
 • Rijstijl: bochtige wegen, snel optrekken en veelvuldig remmen stellen banden aan tegengestelde krachten;
 • Temperatuur: kans op loslaten van de koordlagen onderling (separatie);
 • Overbelasting: een band die met 20% overbelasting rijdt daalt het rendement gemiddeld met 30%;
 • Onderspanning: bij 20% onderspanning daalt het rendement met ongeveer 30%;
 • Overspanning: te hoge bandenspanning vermindert de hechting met het wegdek, verhoogt de kans op doorslippen en inrijdingen en het vergt erg veel van het karkas en daardoor kans op separatie (harde mokerslagen);
 • Stoten: stoten tegen trottoirbanden, met hoge snelheid door gaten in het wegdek rijden of over andere obstakels zoals stenen, kunnen breuken in de band veroorzaken. Dit is aan de buitenkant niet meteen te zien. Pas na verloop van tijd ontstaan er uitstulpingen. Regelmatige controle hierop is belangrijk.

Camperbanden in de zon

Banden verouderen bijvoorbeeld onder invloed van zonlicht (ultraviolette straling), ozon, warme en koude lucht, maar ook door het vuil op het wegdek (pekel, water en modder). Het afschermen van banden die korte tijd in de felle zon staan heeft niet zoveel zin. Afscherming heeft wel zin wanneer banden gedurende een paar weken in de felle zon staan. U kunt daarvoor beschermhoezen gebruiken.

Meer weten?

We hebben een artikel met tips over onderhoud van uw camper. Ook kunt u meer artikelen bekijken in de categorie onderhoud of langskomen in ons Camper Experience Center, de grootste buscamper showroom van Nederland. Daar staat de koffie klaar en helpen wij u graag verder. Hier vindt u de routebeschrijving naar Buscamper Nederland.

Pin It on Pinterest